Block Stockholm www.blockstockholm.se

Webbreda har många kontakter inom Block Stockholm nätverk för kreatörer av kommunikation och marknadsföring.
Olika samarbetsformer har uppstått då vi suttit tillsammans på Åsögatan.