Framtidens frukt – ny webbplats

Ett nytt projekt för att öka kunskapen om den ekologiska fruktodlingen och skapa kontakt mellan odlare och konsumenter behövde en hemsida.

Kommunikatör & Grafisk formgivning: Lind Lewin Kommunikation
Webbutveckling WordPress: Webbreda 
Webbplatsen: www.framtidensfrukt.se