Skip to content

Integritetspolicy & datapolicy

Eftersom Webbreda ingår i  Webbinstitutet där vi samarbetar genom våra separata företag har vi beslutat att gemensamt se över och dokumentera alla rutiner för personuppgiftshantering. Vi vill vara säkra på att vi hanterar all information mellan företagen och inom respektive företag på ett säkert och lagenligt sätt. Därför har vi antagit denna gemensamma integritetspolicy.

Dataskyddsförordning, även kallad GDPR, gäller från den 25 maj 2018.
Den nya lagstiftningen stärker rättigheterna och ökar skyddet för medborgarna och ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Till dig som är kund hos oss eller som besöker våra webbplatser

  • webbreda.se
  • webbnarvarokarta.se
  • annasbyra.se
  • uppdaterawordpress.se
  • webbinstitutet.se