Skip to content

Om webbreda

Ingela Vrågård, WebbredaMen vem bygger vi webbplatsen för? Under mina många år i branschen upplevde jag att fokus hamnar lätt på att bygga en webbplats utifrån företagets eller organisationens perspektiv.

För användbara webbplatser

Jag anser att man måste utgå ifrån användarna. Om inte användaren förstår, eller inte hittar information och funktioner så är det inte en fungerande webbplats. Investeringen är bortkastad.

Det går inte heller att gissa sig till vad besökarna har för behov och hur de upplever webbplatsen. Användarna måste involveras i utvecklingen av webbplatsen, och det måste ges utrymme i projektet.

Strategi och kontinuitet

Vem ska underhålla webbplatsen? Jag har sett så många bra webbplatser som efter lansering inte underhålls eller utvecklas vidare. Det är ibland svårt för företag och organisationer att tillsätta tillräckligt med resurser och man har kanske inte kunskap i huset. Det handlar om kommunikation som är lika viktig som personliga mötet och tryckt media.

Jag vill vara delaktig i er framgång

Jag startade Webbreda för att hjälpa företag och organisationer att utveckla och underhålla användbara webbplatser.

Kontakta mig så kan vi prata om hur jag kan hjälpa er.

ingela.vragard@webbreda.se
0760-39 88 68